Η στήριξη των τοπικών επιχειρηματικών ταλέντων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής ενδιαφερόμενων ατόμων σε προχωρημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σε τοπικές και / ή διεθνείς εκδηλώσεις που απευθύνονται σε σχετικά θέματα και σχετίζονται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Διεθνής εκδηλώσεις

Υπάρχει μια πληθώρα πρωτοβουλιών σε αυτή την έννοια σε πολυεθνικό επίπεδο. Μια προφανής πρόταση είναι η συμμετοχή στο Φόρουμ της Skoll World (http://skoll.org/skoll-world-forum/), το οποίο υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Skoll.
Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στους πόρους που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκεκριμένα μέσω της δικτυακής πύλης της ΕΟΚΕ, η οποία είναι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή http://www.eesc.europa.eu/

Εθνικές εκδηλώσεις

Ένας ευκολότερος τρόπος για να υποστηριχθεί το τοπικό ταλέντο είναι προφανώς μέσω της παρουσίας τοπικών εκδηλώσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν ή και όχι διεθνείς πρωτοβουλίες, αν και σίγουρα επικεντρώνονται στο τοπικό / περιφερειακό / εθνικό πλαίσιο. Η διεθνής διάσταση των βέλτιστων πρακτικών είναι μια ασφαλής αξία που δεν πρέπει να χάσετε, αλλά εάν οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι είναι σπάνιοι, η διαμονή σε εσωτερικούς χώρους είναι πράγματι μια φθηνότερη επιλογή.

Όσον αφορά την περίπτωση της Πορτογαλίας, η εκδήλωση που πρέπει να παρακολουθήσετε είναι αναμφισβήτητα το Εθνικό Συνέδριο της Κοινωνικής Οικονομίας. Έκδοση 2017 πραγματοποιείται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. 

http://cnes.org.pt/congresso2017

Προηγμένη Εκπαίδευση

Ο πορτογαλικός οργανισμός CASES (stands for António Sérgio Cooperative for Social Economy, http://www.cases.pt/ ) είναι η ναυαρχίδα όταν πρόκειται για την εφαρμογή πρωτοβουλιών προηγμένης κατάρτισης που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των κοινωνικών επιχειρηματιών μέσω της ανάπτυξης της δημιουργίας ικανοτήτων τους.

Προς το παρόν, η CASES είναι ο κύριος εταίρος που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την παράδοση 2 έργων των οποίων το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες κατάρτισης. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα

FORMAES

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων κατάρτισης που αναπτύσσονται στον τομέα της πορτογαλικής κοινωνικής οικονομίας, οι υποθέσεις CASES ξεκίνησαν το 2015 μια πρωτοβουλία με την ονομασία Pool of Trainers for Social Economy.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στα νομικά καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στις υποθέσεις CASES, τα οποία περιλαμβάνουν “την προώθηση και τη συνεργασία στην προώθηση της κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, ιδίως με την ενίσχυση των προσόντων των επαγγελματιών και της βιωσιμότητας των οργανώσεων στον τομέα”, καθώς και να «προωθήσει την αναγνώριση και τη θεσμική ικανότητα των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας».

ES JOVEM

Το ES JOVEM (σημαίνει «είσαι νέος» αλλά σε αυτή την περίπτωση σημαίνει κοινωνική οικονομία για τη νεολαία) είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και στη διάδοση των ευκαιριών που ενσωματώνονται στον τομέα αυτό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Προτίθεται να προωθήσει τη δημιουργία νέων προγραμμάτων κοινωνικής οικονομίας και οργανώσεων.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει διάφορες γραμμές δράσης, συγκεκριμένα:

  1. Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που συνδέονται με την κοινωνική οικονομία.
  2. Θεματικά εργαστήρια / Αύξηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης.
  3. βέλτιστες πρακτικές (επισκέψεις μελέτης σε σχετικούς οργανισμούς που ήδη λειτουργούν)
  4. Ακαδημία Κοινωνικής Οικονομίας (1 εβδομάδα κατάρτισης για νέους ηλικίας 18-35 ετών) και
  5. υποτροφίες ESJOVEM (τεχνική και οικονομική υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας και καινοτόμων σχεδίων.