Τα τελευταία χρόνια, ένας εντυπωσιακός αριθμός εκδηλώσεων πάνω στο θέμα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχουν κάνει την εμφάνιση τους σε όλο τον κόσμο.

Δημόσιοι φορείς, ιδιωτικοί φορείς, εθνικοί και τοπικοί φορείς, αρχές περιφερειακής ανάπτυξης, εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία/πανεπιστήμια/κολλέγια κτλ.), εμπορικά επιμελητήρια κ.λπ. διοργανώνουν εκδηλώσεις, συνόδους κορυφής, συνέδρια κ.λπ. που αποσκοπούν να ενημερώσουν τους πολίτες για το τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα και να ανακαλύψουν πιθανές ευκαιρίες για αυτούς..

Επιπλέον, ο ψηφιακός κόσμος δίνει απεριόριστη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους. Υπάρχουν άφθονες ιστοσελίδες, φόρουμ, πλατφόρμες κα. που έχουν μεγάλο αριθμό περιεχομένου σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αυτές οι πηγές είναι χρήσιμες για την λήψη πληροφοριών για πιθανές ευκαιρίες, νέες αγορές, επερχόμενες εκδηλώσεις, κα.

Κάποια παραδείγματα στην Ελλάδα:

http://www.epixeiro.gr/
http://www.semifind.gr/
http://www.startup.gr/
http://www.suit.gr/
http://www.fortunegreece.com
http://epixeirein.gr/
http://www.startupgreece.gov.gr/el/
http://hellenicstartups.gr/
http://www.investingreece.gov.gr/
http://www.ka-business.gr/
http://www.kemel.gr/
http://startupper.gr/
http://epixeireite.duth.gr/
http://seforum.gr/