(2.3.1) Χρηματοδότηση και Κεφάλαια: Κύπρος

CYPEF

Το CYPEF είναι ένα ταμείο που ιδρύθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στήριξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη χώρα, ενισχύοντας την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση. Τα ποσά που διατίθενται από την κυπριακή κυβέρνηση στην CYPEF διατίθενται μέσω χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η CYPEF διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ).

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα της CYPEF θα χρησιμοποιηθούν από τις τοπικές τράπεζες, οι οποίες θα επιλεγούν από το ΕΤΕ μετά την πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος (CEoI) και ως εκ τούτου θα ενεργούν ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί του ΕΤΕ. Αυτοί οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα διαθέσουν τα χρηματοοικονομικά μέσα της CYPEF σε επιλέξιμες ΜΜΕ με ευνοϊκούς όρους, με τη μορφή μειωμένων επιτοκίων και δυνητικά μειωμένων απαιτήσεων εξασφάλισης, παρατεταμένης διάρκειας δανεισμού και περιόδων χάριτος.

Τα κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν από την κυπριακή κυβέρνηση στο πλαίσιο του CYPEF θα αντιστοιχιστούν με ίσες συνεισφορές από τους επιλεγμένους χρηματοπιστωτικούς ενδιάμεσους του ΕΤΕ, μεταφέροντας χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ προς όφελος των κυπριακών ΜΜΕ. Τα πρόσθετα ποσά ενδέχεται να διατεθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής απορρόφησης από την αγορά των κονδυλίων του CYPEF.

http://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου υποστηρίζει ενεργά το Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Νέων, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης) ως φορέας υλοποίησης του έργου.

Το Σχέδιο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Νέων περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 “Ανταγωνιστικότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. (ΕΤΕ) και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την περίοδο 2014-2020.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, στήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας για νέους μέσω οικονομικών ενισχύσεων και σεμιναρίων κατάρτισης για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων ΜΜΕ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικότερα στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία δυναμικών, ανταγωνιστικών και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα είναι νέες και νέοι, οι οποίοι:

 • Έχουν συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν περάσει την ηλικία των 39 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Δεν είναι ενεργοί ή απασχολούμενοί
 • Δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα για τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Ο ONEK στο πλαίσιο του προγράμματος είναι υπεύθυνος για τα εξής:

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΝΕΑΡΑ ΆΤΟΜΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Ο ONEK διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια σε όλες τις πόλεις και παρέχει στους ενδιαφερόμενους δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής με στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με το Πρόγραμμα και την προετοιμασία των νέων για την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου και εφαρμογής στο πλαίσιο του Προγράμματος. Υπεύθυνος Νέων είναι η κ. Άννα Λοΐζου (τηλ. 22402615, e-mail: [email protected]).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

http://www.mcit.gov.cy/

http://onek.org.cy/

Cyprus Business Angels

Το δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων Κύπρου (CYBAN) είναι ένα επενδυτικό δίκτυο αγγέλων που συνδέει τις πιο καινοτόμες, ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες στη χώρα με την έξυπνη χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων. Όντας το μοναδικό επενδυτικό δίκτυο Angel στην Κύπρο, είμαστε σε μοναδική θέση να συνδυάσουμε προσεκτικά επιλεγμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις με τους έμπειρους επενδυτές αγγέλου μας.

Είτε είστε ένας υφιστάμενος επενδυτής, ένας δυνητικός επενδυτής ή ένας επιχειρηματίας που αναζητά μια επένδυση για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, μάθετε πώς μπορεί να σας βοηθήσει η συνεργασία μαζί μας.

Για την Κύπρο: http://www.cyban.com.cy/en/home

Για τη ΕΕ: http://www.businessangelseurope.com/SitePages/default.aspx

(2.3.2) Χρηματοδότηση και κεφάλαια στην Ελλάδα

Impact Hub Athens

Η Impact Hub στην Αθήνα είναι μέρος ενός Διεθνούς Δικτύου κοινωνικών επαγγελματιών και μια ποικιλία δημιουργικών επαγγελματιών με μεγάλη επιρροή, που είναι αφιερωμένες στη δημιουργία πρωτοτύπων για το μέλλον των επιχειρήσεων. Από την κοινωνική ενσωμάτωση στο περιβάλλον και το δίκαιο εμπόριο, το Impact Hub Athens εμπλέκει την εμπειρία και την γνώση από την παγκόσμια παρουσία του, και δημιουργεί ένα δίκτυο διαπολιτισμικής, κοινότητας που δραστηριοποιείται σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Σχεδιάζουν και διευκολύνουν μια σειρά υπηρεσιών επιτάχυνσης που προσφέρουν πρόσβαση σε πόρους και γνώσεις για να βοηθήσουν όλους τους επιχειρηματίες όλων των επιπέδων να αυξήσουν το θετικό τους αντίκτυπο και να παρακολουθήσουν την επιχειρηματική τους ανάπτυξη σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

https://athens.impacthub.net/en/the-impact-hub/

SES Net

Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – SES Net, είναι μια πρωτοβουλία που διοργανώνεται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Καρδίτσας Α.Ν.Κ. Σ.Α. σε συνεργασία με την bvba Helde, την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και τον Ελληνικό Οργανισμό Τοπικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α.Α.) που υποστηρίζεται από την Ελληνική Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών και την Ελληνική Εταιρεία Οικολογικής Ανακύκλωσης.

Στόχος της είναι η δημιουργία τοπικής εταιρικής σχέσης κοινωνικών οικονομιών, η οποία θα ξεκινήσει από την Καρδίτσα (Θεσσαλία, Ελλάδα), η οποία θα οδηγούσε σε ένα μέσο κοινωνικής χρηματοδότησης, για την χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε ένα αρχικό στάδιο και εάν είναι δυνατόν και ανάλογα με την επιτυχία της κλίμακας σε άλλες χώρες της ΕΕ. Το μέσο κοινωνικής χρηματοδότησης θα λειτουργούσε ως ελκυστήρας για πρόσθετες κοινωνικές επενδύσεις. Η αξία της αρχιτεκτονικής της Κοινωνικής Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής αλλαγής μέσω κοινωνικά καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και θεσμών.

http://www.sesnet.eu/index.php/en/

ASHOKA

Το Ashoka, το μεγαλύτερο δίκτυο κοινωνικών επιχειρηματιών στον κόσμο, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει το πρόγραμμα Impact, το οποίο μέχρι στιγμής έχει υποστηρίξει περισσότερες από 102 κοινωνικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη. Η Ashoka στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τη διεθνή της εμπειρία, εργαλεία και μεθόδους για την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, υλοποίησε το πρόγραμμα Impact το 2016 σε συνεργασία με την Accenture και το The People’s Trust το 2016 για να ενισχύσει το αντίκτυπο επιλεγμένων κοινωνικών πρωτοβουλιών.

Το δεύτερο πρόγραμμα επιπτώσεων λαμβάνει χώρα το 2017 και επικεντρώνεται στην εκπαίδευση. Η Accenture και η People’s Trust είναι και πάλι οι στρατηγικοί εταίροι του προγράμματος και οι συνεργάτες μας από την Αποστολή Αλληλεγγύης και το Ίδρυμα Bodossakis συμβάλλουν επίσης στην προσπάθεια αυτή. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της ETHENEA Independent Investors S.A.

http://www.ashoka-impact.gr/

British Council

Το Βρετανικό Συμβούλιο προσπαθεί να αποτελέσει βασικό φορέα παροχής υπηρεσιών για τη μεταφορά των προσεγγίσεων και εμπειριών του Ηνωμένου Βασιλείου σε Έλληνες κοινωνικούς επιχειρηματίες και συνδιοργανώνει σχετικές εκδηλώσεις.

https://www.britishcouncil.gr/en

«ΕΣΠΑ» Partnership Agreement (PA) 2014-2020

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί το κύριο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη στην Ελλάδα με τη συμβολή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΣΠΑ, μέσω της εφαρμογής του, επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές αδυναμίες στην Ελλάδα που συνέβαλαν στην οικονομική κρίση, καθώς και άλλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που προκλήθηκαν από αυτήν. Επιπλέον, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να προωθήσει την ανάπτυξη που είναι:

 • έξυπνες, και αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία ·
 • βιώσιμη, λόγω της αποφασιστικής μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και
 • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη μείωση της φτώχειας

https://www.espa.gr/en/Pages/default.aspx

Eurobank

Από το 2009, η Eurobank πρότεινε ένα νέο μοντέλο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Στο μοντέλο αυτό, η καινοτόμος και η νεανική επιχειρηματικότητα αποτελούν μοχλό ανταγωνιστικότητας. Αυτή η τοποθέτηση υποστηρίζεται από δυο ενέργειες:

 • Ο Διαγωνισμός Έρευνας για τη Καινοτομία “Η Ελλάδα Καινοτομεί!”, Το οποίο σχεδίασε και υλοποίησε σε συνεργασία με τη BSE (Business and Industry Association) και στοχεύει στη γεφύρωση της Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας με την Επιχειρηματικότητα.
 • Το egg-enter-go-grow είναι μια πρωτοβουλία της Eurobank για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Corallia, για να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την τόνωση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας νέων και την ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης των ανθρώπινων πόρων της χώρας.

https://www.eurobank.gr

Europa

Η ΕΕ διαθέτει αρκετά διαφορετικά προγράμματα χρηματοδότησης για τα οποία μπορείτε να κάνετε αίτηση, ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης ή του έργου σας. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι: άμεση χρηματοδότηση και έμμεση χρηματοδότηση.

Άμεση χρηματοδότηση

Η κατανομή του κεφαλαίου άμεσης χρηματοδότησης διαχειρίζεται απο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Υπάρχουν δύο τύποι χρηματοδότησης: επιχορηγήσεις και συμβάσεις.

Έμμεση χρηματοδότηση

Η έμμεση χρηματοδότηση διαχειρίζεται από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές και περιλαμβάνει σχεδόν το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ, κυρίως μέσω 5 μεγάλων ταμείων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και επενδυτικών ταμείων.


http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/eu-programmes/index_en.htm

Ανταλλαγές για νέους επιχειρηματίες

Νέοι επιχειρηματίες – πώς να υπαχθούν στο καθεστώς

Αν μόλις ξεκινήσατε μια επιχείρηση ή σκοπεύετε σύντομα, θα μπορούσατε να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων επιχειρηματιών Erasmus.
Το πρόγραμμα σας επιτρέπει να περάσετε λίγο χρόνο σε μια άλλη χώρα της ΕΕ που εργάζεται και μαθαίνει από έναν έμπειρο επιχειρηματία. Εν μέρει χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Για να δικαιούστε το καθεστώς, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε τα κίνητρά σας και την πρόθεσή σας να ξεκινήσετε μια επιχείρηση. Θα πρέπει να παρουσιάσετε μια σταθερή επιχειρηματική ιδέα, συμπεριλαμβανομένου ενός ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου.

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/erasmus/index_en.htm

Πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Αυτός ο ιστότοπος θα σας βοηθήσει να υποβάλετε αίτηση για δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιλέξτε τη χώρα σας για να αναζητήσετε οικονομικές ευκαιρίες

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/en/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=723

(2.3.3) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Η πρώτη μελέτη περίπτωσης στην Πορτογαλία που θα θέλαμε να αναφέρουμε είναι μια από αυτές είναι μια από τις CASES. Αυτό το ακρωνύμιο σημαίνει António Sérgio Cooperative for Social Economy.

Ο CASES είναι ένας οργανισμός υπεύθυνος για την διαχείριση 8 εθνικών προγραμμάτων αφιερωμένο στην χρηματοδότηση σχεδίων και δραστηριοτήτων σχετικών με την κοινωνική οικονομία, και συγκεκριμένα:

 

SOCIAL INVESTE είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για την υποστήριξη της κοινωνική ς οικονομίας. Αποτελείται από μια πιστωτική γραμμή η οποία στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση από φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων κοινωνικής και αλληλέγγυας φύσης από οργανισμούς που συνδέονται με τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, αντικατοπτρίζοντας έτσι την αναγνώριση ότι ο τομέας αυτός είναι αναμφισβήτητα ένας από τους πυλώνες της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας.

 

SOU MAIS SOU MAIS είναι το όνομα που έχει επιλεγεί για το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροπίστωσης, το οποίο είναι και πάλι υπό τη διαχείριση της CASES. Το πρόγραμμα αυτό διευκολύνει την πρόσβαση σε πίστωση έως 20.000 ευρώ, αφιερωμένη στη στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης των έργων που δημιουργούν βιώσιμους χώρους εργασίας.

 

COOP JOVEM Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στήριξης της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας, με στόχο την υποστήριξη των νέων στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας, διευκολύνοντας έτσι τη δημιουργία της δικής τους απασχόλησης. Αυτές οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας αλληλεγγύης και συνεργασίας. Το μέτρο COOP JOVEM είναι ένα από τα μέτρα που αφορούν το Εθνικό Σχέδιο για την Εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία.

 

ES JOVEM Το ES JOVEM (σημαίνει «είσαι νέος» αλλά σε αυτή την περίπτωση σημαίνει κοινωνική οικονομία για τη νεολαία) είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και στη διάδοση των ευκαιριών που ενσωματώνονται στον τομέα αυτό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Προτίθεται να προωθήσει τη δημιουργία νέων προγραμμάτων κοινωνικής οικονομίας και οργανώσεων.
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει διάφορες γραμμές δράσης, συγκεκριμένα: 1) Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που συνδέονται με την κοινωνική οικονομία. 2) Θεματικά εργαστήρια / Αύξηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης. 3) βέλτιστες πρακτικές (επισκέψεις μελέτης σε σχετικούς οργανισμούς που ήδη λειτουργούν) · 4) Ακαδημία Κοινωνικής Οικονομίας (1 εβδομάδα κατάρτισης για νέους ηλικίας 18-35 ετών) και 5) υποτροφίες ESJOVEM (τεχνική και οικονομική υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας και καινοτόμων σχεδίων.

 

Geração COOP Το έργο αυτό ήταν άμεσο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας AIC-2012 (AIC σημαίνει Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών). Επιδιώκει να προσελκύσει νέους ανθρώπους στον Συνεταιρισμό και να προωθήσει και να διαδώσει τη συνεταιριστική μορφή ως ενεργό μοντέλο για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου. Οι χώροι αυτοί ήταν στην πραγματικότητα το σημείο εκκίνησης αυτής της πρωτοβουλίας, που προσπαθεί να γνωρίσει καλύτερα το συνεργατικό επιχειρηματικό μοντέλο στους νέους.

 

FORMAES Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των παρεμβάσεων κατάρτισης που αναπτύσσονται στον τομέα της πορτογαλικής κοινωνικής οικονομίας, οι υποθέσεις CASES ξεκίνησαν το 2015 μια πρωτοβουλία με την ονομασία Pool of Trainers for Social Economy. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στα νομικά καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στις υποθέσεις CASES, τα οποία περιλαμβάνουν “την προώθηση και τη συνεργασία στην προώθηση της κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, ιδίως με την ενίσχυση των προσόντων των επαγγελματιών και της βιωσιμότητας των οργανώσεων στον τομέα”, καθώς και να «προωθήσει την αναγνώριση και τη θεσμική ικανότητα των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας».

 

AVALIA IMPACTO Αύξηση δράσεων ευαισθητοποίησης για την αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων.

Οι γενικοί στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας έχουν ως εξής:

 • Να ευαισθητοποιήσει τους πράκτορες των οργανισμών κοινωνικής οικονομίας σχετικά με τη σημασία της αξιολόγησης των κοινωνικών επιπτώσεων και την εστίαση στα ολοκληρωμένα αποτελέσματα.
 • Συμβολή στην αύξηση της εφαρμογής των πρακτικών που οδηγούν στη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου των οργανισμών που σχετίζονται με τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
 • Να προωθηθεί η υιοθέτηση πρακτικών ανάλυσης του κόστους των κοινωνικών προβλημάτων, καθώς και η προώθηση μιας παράδοσης υπηρεσιών που προσανατολίζεται στα αποτελέσματα και στη συνεχή βελτίωση της συνολικής απόδοσης.

 

IMPACTO SOCIAL Το πρόγραμμα αυτό προωθείται τόσο από την CASES όσο και από το Fundação Montepio. Στόχος του είναι να δοθεί η δυνατότητα στις οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των δράσεων τους που έχουν εφαρμοστεί.


Η μέτρηση και η επίδειξη των κοινωνικών επιπτώσεων είναι αποφασιστικά στοιχεία για οργανισμούς που επιθυμούν να διακριθούν στο σημερινό κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους μακροπρόθεσμα.

Η δεύτερη μελέτη περίπτωσης στην Πορτογαλία στην χρηματοδότηση και τα κεφάλαια που θα αναφερθεί είναι το PPL.

Το Crowdfunding είναι ένας απλός και πρόσφατος τρόπος συγκέντρωσης κεφαλαίων για ένα έργο μέσω μιας κοινότητας που μοιράζεται τα ίδια συμφέροντα. Το PPL είναι μια πλατφόρμα που συγκεντρώνει το δίκτυο των επιχειρηματιών και των υποστηρικτών τους. Ο στόχος αυτής της πλατφόρμας είναι να αναπτύξει τις ιδέες υψηλού δυναμικού που αναδύονται από την κοινότητα και να μετατρέψει την πρώτη σε πραγματικότητα μέσω της συλλογής κεφαλαίων.

Αυτή η πλατφόρμα στοχεύει να προωθήσει τις εκστρατείες ταλαντούχων και ιδιαίτερα υποκινούμενων ανθρώπων σε διάφορους τομείς τόσο διαφορετικούς όσο κοινωνικά, καλλιτεχνικά, πολιτιστικά ή αθλητικά. Μπορεί να είναι η κυκλοφορία ενός CD μιας νέας μπάντας ή η οργάνωση μιας συναυλίας μιας αγαπημένης μπάντας. Ίσως η συγγραφή ενός βιβλίου; Ή ακόμη και να οικοδομήσουμε ένα πάρκο πικνίκ σε μια δεδομένη γειτονιά.

Με το PPL είναι δυνατή η δημοσιοποίηση οποιασδήποτε καμπάνιας και η συγκέντρωση της κοινότητας που μοιράζεται ένα παρόμοιο ενδιαφέρον. Εάν κάθε μέλος συμβάλλει με λίγη υποστήριξη, είναι δυνατό στο εγγύς μέλλον να πραγματοποιήσει μεγαλύτερα έργα. Αυτή είναι η δύναμη του crowdfunding: μικρές επενδύσεις × μεγάλη κοινότητα = εξαιρετικά έργα!

Το PPL λειτουργεί απλά και με διαφάνεια, χρησιμοποιώντας τη μηχανή “όλα ή τίποτα”.