Απάντησε στο ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο προκειμένου να τοποθετήσεις τον εαυτός σου στον κόσμο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

**ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και μεμονωμένα, αλλά και υπό τη μορφή εργαστηρίου σε οποιαδήποτε εκπαίδευση σε μη-τυπικές μεθόδους εκπαίδευσης, σχετικά με οποιονδήποτε κοινωνικό επιχειρηματικό προσανατολισμό.