Τι είναι το κοινωνικό Franchising?

Το κοινωνικό Franchising αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο κίνημα, μέσω του οποίου οι κοινωνικοί επιχειρηματίες, οι ΜΚΟ, οι συνεταιρισμοί και γενικότερα όλοι οι οργανισμοί που βρίσκονται υπό το πρίσμα της κοινωνικής οικονομίας, προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το κοινωνικό αντίκτυπο στις κοινωνίες, με την επίτευξη κυρίως κοινών και προκαθορισμένων κοινωνικών στόχων που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, που προέρχονται από διαφορετικούς τοπικούς χώρους.

Ο όρος ‘franchising’ είναι ευρέως γνωστός όταν συσχετίζεται με εμπορικές δραστηριότητες, όπως είναι αλυσίδες εστιατορίων και καταστημάτων που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές ή χώρες και έχουν την ίδια, αν και ο όρος εμπορικό franchising δεν συνδέεται απαραίτητα με κάποιον κοινωνικό σκοπό.

Αντιθέτως, με σκοπό την ύπαρξη του κοινωνικού franchising, η παρουσία τόσο ενός κοινωνικού franchisor όσο και ενός ή περισσοτέρων franchisees είναι απαραίτητη. Λέγοντας ‘κοινωνικός franchisor’ αναφερόμαστε σε μια κοινωνική επιχείρηση ή κάποιον άλλο τύπο οργανισμού με κοινωνικό σκοπό- που αναπαράγει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο, ενώ λέγοντας ‘κοινωνικοί franchisee(s)’, αναφερόμαστε τουλάχιστον σε έναν ανεξάρτητο οργανισμό με μια κοινωνική διάσταση που αναπαράγεται από τον κοινωνικό franchisor. Βασικές προϋποθέσεις είναι τόσο ύπαρξη μιας κοινής κοινωνικής επωνυμίας την οποία διαχειρίζεται ο κοινωνικός franchisor, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η περαιτέρω αλληλεπίδραση μεταξύ του κοινωνικού franchisor και των κοινωνικών franchisees, ενώ όλοι τους συνεργάζονται με στόχο την επιτάχυνση των κοινωνικών επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια συμμαχία σε προκαθορισμένες κοινωνικές ομάδες-στόχους.

Κάποια παραδείγματα κοινωνικών Franchising

Για την περαιτέρω έρευνα του όρου του κοινωνικού franchising, θα παραθέσουμε κάποια απτά παραδείγματα:

Κοινωνικό Franchising για την Υγεία

Ιστότοπος: http://sf4health.org/

‘Το κοινωνικό Franchising για την Υγεία’ υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Σαν Φρανσίσκο. Το συγκεκριμένο μοντέλο του κοινωνικού franchising απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Διαδικτυακή πηγή: http://sf4health.org/about-social-franchises

Στη συνέχεια, το παρακάτω σήμα απεικονίζει το μοντέλο χρηματοδότησης του ΄Κοινωνικού Franchising για την Υγεία’:

Διαδικτυακή πηγή: http://sf4health.org/about-social-franchises

LE MAT

Ιστότοπος: http://www.lemat.se/en/index.html

Το Le Mat αποτελεί έναν κοινωνικό franchising οργανισμό που απευθύνεται σε κοινωνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με ξενοδοχεία, hostels και B&B’s. Ο βασικός κοινωνικός σκοπός του LE MAT είναι να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για ανέργους, παρέχοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία σε κάποιον να γίνει κοινωνικός επιχειρηματίας. Πίσω από την κοινωνική επιχείρηση LE MAT, είναι η LE MAT EUROPE franchisor που διαχειρίζεται την κοινωνική μάρκα ‘LE MAT’, επιδιώκοντας έτσι να μεταβιβάσει αυτή την ιδέα σε πολλές χώρες (www.lemat.coop ). Το βίντεο που ακολουθεί παρέχει περαιτέρω πληροφορίες που σχετίζονται με τον σκοπό της LE MAT

Energy4all

Ιστότοπος: http://energy4all.co.uk/

Η Energy4ALL ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την αύξηση των ποσοστών των συνεταιρισμών ανανεώσιμης ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω των νέων συνθηκών χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που απαιτεί η οικονομία.

Όπως είναι γραμμένο και στον ιστότοπο του συνεταιρισμού η ‘Energy4All ανήκει αποκλειστικά στους συνεταιρισμούς που βοηθά. Καθώς δημιουργούνται πρόσθετοι συνεταιρισμοί, αυτοί θα συμμετάσχουν και σε αυτήν την αναπτυσσόμενη οργάνωση.

Η Energy4All προσφέρει έναν υψηλά επιτυχημένο συνδυασμό εμπειρίας της βιομηχανίας, κοινωνικής συμμετοχής, ηθικής επένδυσης και επιχειρηματικού πνεύματος που παρέχει ένα πακέτο διοικητικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους συνεταιρισμούς έναντι ετήσιας αμοιβής

Διαδικτυακή πηγή: http://energy4all.co.uk/about-us/

Προκειμένου να πληροφορηθείτε στην δράση της Energy4all, παρακαλώ δείτε το παρακάτω βίντεο

The Global FoodBanking Network

Ιστότοπος: https://www.foodbanking.org/

Τα τραπεζικά συστήματα τροφίμων καταγράφουν το πλεόνασμα τροφίμων και το μεταφέρουν σε ανθρώπους που το χρειάζονται περισσότερο, δεσμεύοντας όλους τους τομείς της κοινωνίας (κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και πολιτικούς) στη διαδικασία. Οι τράπεζες φαγητού αποκτούν φαγητό από δωρεές, πολύ από το οποίο θα σπαταλιούνταν, από φάρμες, κατασκευαστές, διανομείς, καταστήματα λιανικής πώλησης, καταναλωτές και άλλες πηγές, καθιστώντας τα διαθέσιμα σε όσους έχουν ανάγκη μέσω ενός καθιερωμένου δικτύου κοινοτικών οργανισμών. Αυτοί οι οργανισμοί περιλαμβάνουν τα σχολικά προγράμματα διατροφής, τα κυλικεία τροφίμων, τις κουζίνες για σούπες, τα νοσοκομεία για το AIDS και τη φυματίωση, τις κλινικές κατάχρησης ουσιών, τα προγράμματα μετά το σχολείο και άλλα μη κερδοσκοπικά προγράμματα που παρέχουν φαγητό στους πεινασμένους.

Διαδικτυακή πηγή: https://www.foodbanking.org/

Το παγκόσμιο δίκτυο των τραπεζών θα μπορούσε να βρεθεί εδώ:
https://www.foodbanking.org/what-we-do/our-global-reach/