Αυτή η ενότητα θα παράσχει πρακτικά παραδείγματα επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρηματιών, που προέρχονται κυρίως από διαδικτυακά βίντεο, μέσω των οποίων οι τελευταίοι προσπαθούν να καταπολεμήσουν μια ποικιλία κοινωνικών ζητημάτων που συνδέονται με την παγκόσμια φτώχια, την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ενέργειας και ισχύος, με την ιατρική και τις υπηρεσίες υγείας, την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα, κτλ.

Κάθε ένα από τα αφηγηματικά βίντεο παρουσιάζει ένα επιτυχημένο παράδειγμα ενός κοινωνικού επιχειρηματία, σχετικά με την διαδικασία με την οποία κατέληξε σε μια κοινωνική επιχειρηματική ιδέα, μια εισαγωγή της ιδέας του, τη δομή της κοινωνικής επιχείρησης, κατάλληλες στρατηγικές και χρήσιμα στρατηγικά μονοπάτια αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό, όπως και νέες πρωτοβουλίες και δυνητικούς χρηματοοικονομικούς πόρους. Η ιδέα είναι ότι αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις που παρουσιάζονται στα ειδικά επιλεγμένα βίντεο, θα παράσχει μια ζωντανή παρουσίαση των μονοπατιών που ακολουθούν με σκοπό να καταλήξει σε ένα αναλυτικό επιχειρηματικό πλάνο, μοιράζοντας τις γνώσεις και τις αρμοδιότητες τους με άλλους νέους ανθρώπους.

Παραδείγματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

ΒΙΟΜΕ

Το εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ, είναι ένα ζωντανό παράδειγμα συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Ένα εργοστάσιο που είχε εγκαταλειφθεί εν μέσω της κρίσης και οι εργαζόμενοι μαζί με την κοινωνία αποφάσισαν να το αναλάβουν μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης. Η ΒΙΟΜΕ σήμερα παράγει φυσικά καθαριστικά προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και προσιτά για όλους.

Green Ways και BiosCoop

Οι Green Ways και BiosCoop είναι δυο παραδείγματα πρωτοβουλίας κοινωνικής οικονομίας στην Θεσσαλονίκη.

 • Η Greenways SCE στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων πράσινων θέσεων εργασίας μέσω:
  1. Προώθησης και επικοινωνίας βιώσιμης κινητικότητας, σωματικής δραστηριότητας και προσβασιμότητας
  2. Σχεδιασμού και πιστοποίησης ποδηλατικών διαδρομών και πρασινάδων
  3. Οργάνωσης εκδηλώσεων, εκστρατειών και έργων
  4. Δια βίου μάθησης και κατάρτισης
  5. Προάσπιση υπηρεσιών για ποδηλάτες, βιώσιμες μορφές μετακινήσεων και πολιτικές που αφορούν την ποδηλασία
  6. Ποδηλατικές περιηγήσεις
  7. Υπηρεσίες ενοικίασης και επισκευής ποδηλάτων
  8. Παραδόσεις με ποδήλατα.
 • Η “Bios Coop” είναι ένα πολύ ευχάριστο μέρος που διαθέτει Ελληνικά και συνεργατικά προϊόντα, τα περισσότερα εκ των οποίων προέρχονται από την περιοχή μας και παράγονται με τέτοιο τρόπο που είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ο στόχος της δεν είναι να παράξει κέρδος για τα μέλη της αλλά να καλύψει τις βασικές διατροφικές ανάγκες των πελατών και των μελών της κατά τη διάρκεια των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Οι τιμές είναι ίδιες και τα μέλη και για τα μη- μέλη, και στο τέλος κάθε οικονομικού έτους το τυχόν πλεόνασμα θα μοιράζεται στην τοπική κοινότητα και στα μέλη της, όπως αναφέρεται στα άρθρα του συνεταιρισμού και διαμορφώνεται με αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση. Το μεγαλύτερο μέρος του πλεονάσματος θα παραμείνει στους λογαριασμούς των μελών της με σκοπό να επαναεπενδυθεί στον συνεταιρισμό.

Σοφία Παπαχρήστου και Κώστας Παπαναστασάτος

Η Σοφία Παπαχρήστου και ο Κώστας Παπαναστασάτος ταξίδεψαν μέσα σε 30 ημέρες σε 40 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Βέλγιο και Ελλάδα. Ο κύριος στόχος της δράσης τους ήταν να διεξάγουν συνεντεύξεις και να παρουσιάσουν παραδείγματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω διαφορετικών μορφών συνεργατικών επιχειρήσεων. Το ντοκιμαντέρ είναι ένα εργαλείο πληροφόρησης και προώθησης κοινωνικών/συνεργατικών επιχειρήσεων μέσω των τραπεζικών συστημάτων, της βιομηχανίας της υγείας, της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, του αγροτικού τουρισμού, της επαναχρησιμοποίησης, κτλ. Το ντοκιμαντέρ υπογραμμίζει τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης και δίνει βάση σε ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο, ένα μοντέλο που θα μπορέσει να συμβάλλει σε μια διέξοδο από την κρίση που βιώνουμε σήμερα.

Παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων από την Κύπρο

Future Worlds Centre

Η Future Worlds Center (FWC) είναι μια καινοτόμα μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία κοινωνικών επιχειρηματιών που χρησιμοποιούν ένα μοντέλο της οριζόντιας επιχειρηματικής διαχείρισης. Η δουλειά μας τροφοδοτεί την δύναμη των αναδυόμενων νέων τεχνολογιών κι επιστημών του δομημένου δημοκρατικού λόγου με σκοπό την επίτευξη θετικής κοινωνικής αλλαγής.

ANAKYKLOS

Ο Anakyklos Περιβαλλοντική είναι μια κοινωνική και αλληλέγγυα επιχείρηση και είναι η πρώτη επιχείρηση που έφερε την ανακύκλωση ενδυμάτων(συμπεριλαμβανομένων της διαλογής, της επαναπώλησης και της επανατοποθέτησης) στην Κύπρο. Η αρχική κοινωνική τους πρόταση ήταν η μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πετώντας ρούχα και δημιουργώντας επίγνωση της ανακύκλωσης κάνοντας την ευκολότερη για τους ανθρώπους και εκπαιδεύοντας τους νεότερους μέσω παρεμβάσεων στα σχολεία. Επιπλέον παρέχουν δωρεάν ρούχα από τα καταστήματά τους σε φτωχούς ανθρώπους στην Κύπρο σύμφωνα με την αλληλεγγύη που προτάσσουν. http://www.anakyklos.org/en/

ΣΠΊΤΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (HOME FOR COOPERATION)

Το Σπίτι της Συνεργασίας είναι ένα μοναδικό κοινοτικό κέντρο στην καρδία της Λευκωσίας. Είναι ένα παράδειγμα της δικοινοτικής συνεργασίας, που συμβάλλει στις συλλογικές προσπάθειες των πολιτών της κοινωνίας και στη δέσμευση τους στην οικοδόμηση της ειρήνης και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Διαθέτει τους πόρους του προς ενθάρρυνση της συνεργασίας, στα πλαίσια μιας καθημερινότητας χωρίς διαχωρισμούς.

Το Σπίτι της Συνεργασίας ουσιαστικά αποσκοπεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ χωρισμένων κοινοτήτων, μνημών και οραμάτων. Προσφέρει χώρους εργασίας και ευκαιρίες σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ιδιώτες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων. Σήμερα Το Σπίτι  έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς, εντός της ελεγχόμενης από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχής, παρά το ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας. Διευκολύνει την συνάντηση και την γνωριμία μεταξύ των ανθρώπων. Στο Σπίτι φιλοξενεί μια εκτενή ποικιλία πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την διάδοση της δημιουργικότητας και της διαπολιτισμικής εμπιστοσύνης στην Κύπρο και διεθνώς.

Το 2014 το Σπίτι της Συνεργασίας είχε χορηγηθεί με το Ευρωπαϊκό βραβείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Europa Nostra στην κατηγορία “Διατήρηση”. Το Σπίτι της Συνεργασίας υποστηρίχθηκε από τις επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και τις επιδοτήσεις της Νορβηγίας.

Παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων στην Πορτογαλία

Παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων παγκοσμίως

Adaption- Foster Care

Αυτή η ομιλία δόθηκε σε μια τοπική ομιλία μιας εκδήλωσης της TEDx, που παράγετε ανεξάρτητα από τις διασκέψεις της TED. Πως μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου; Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη κοινωνική επιχειρηματικότητα… και ίσως να κερδίσουμε κάποια χρήματα, επίσης. Ο Marquis Cabrera μοιράζεται τι κοινό έχουν όλες οι επιτυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Ο Marquis Cabrera είναι ιδρυτής και πρόεδρος της Foster Skills, μια βραβευμένη κοινωνική επιχείρηση αφιερωμένη στην ενδυνάμωση των υιοθετημένων παιδιών να γίνουν επιτυχημένοι, παραγωγικοί πολίτες. Η επιτυχία της Foster Skills και τα αμέτρητα βραβεία που έχει κερδίσει ο Cabrera από τότε που κέρδισε—συμπεριλαμβανομένου και του Boston Globe’s Massachusetts Innovator of the Year, και το βραβείο Microsoft’s YouthSpark Change-Maker τον οδήγησε να γίνει ένας εξεζητημένος σύμβουλος ιδίως για εκείνους που ψάχνουν να βρουν μια επιτυχημένη κοινωνική επιχείρηση.

Σχετικά με το TEDx, x = ανεξάρτητα οργανωμένη εκδήλωση στο πνεύμα των ιδεών που αξίζει να διαδοθούν, το TEDx είναι ένα πρόγραμμα από τοπικές, αυτό-οργανωμένες εκδηλώσεις που φέρνουν τους ανθρώπου κοντά για να μοιραστούν μια εμπειρία σαν τηνTED. Σε μια εκδήλωση της TEDx, TEDTalks βίντεο και ζωντανά ηχεία συνδυάζονται για να προκαλέσουν συζήτηση και επαφή σε μια μικρή ομάδα. Αυτές τα τοπικές, αυτό-οργανωμένες εκδηλώσεις έχουν της επωνυμία TEDx, οπού το x = ανεξάρτητα οργανωμένη εκδήλωση της TED. Η συνδιάσκεψη της TED παρέχει γενικές οδηγίες για τα προγράμματα της TEDx, αλλά οι ανεξάρτητες TEDx εκδηλώσεις είναι αυτο-οργανωμένες.* (*Με την επιφύλαξη ορισμένων κανόνων και κανονισμών)

Healthequity

Δρ. Lluis Pareras – Διευθυντής της Healthequity, Μπαρτσελόνα
Healthequity είναι ένα ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων που επενδύει στην υγειονομική περίθαλψη. Νευροχειρουργός, PhD, και Global Executive MBA (IESE), Ο Lluis αναλύει πάνω από 400 επιχειρηματικά πλάνα κάθε χρόνο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου πολλών νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων υγείας, είναι επίσης συγγραφέας για πάνω από 10 βιβλία που ασχολούνται με την καινοτομία, την τεχνολογία, επένδυση κεφαλαίων και την υγεία.

Muhammad Yunus

Ο καθηγητής Muhammad Yunus είναι οικονομολόγος από το Μπαγκλαντές και ιδρυτής της τράπεζας Grameen, ένα ινστιτούτο που παρέχει μικροπιστώσεις για να βοηθήσει τους πελάτες της να αποκτήσουν πιστοληπτική ικανότητα και οικονομική αυτάρκεια. Το 2006 ο Yunus και η Grameen έλαβαν το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ο Yunus έχει λάβει διάφορες εθνικές και διεθνής τιμές.

Είναι μέλος της συμβουλευτικής στο πανεπιστήμιο Shahjalal of Science and Technology. Πρωτύτερα, ήταν καθηγητής οικονομικών στο πανεπιστήμιο Chittagong οπού ανέπτυξε τις έννοιες της μικροπίστωσης και μικροχρηματοδότησης. Είναι συγγραφέας του Τραπεζίτης στους φτωχούς και δυο βιβλία πάνω στα Μοντέλα Κοινωνικών Επιχειρήσεων, και ένα ιδρυτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Grameen America και Grameen Foundation.

The Skoll Foundation

Το ίδρυμα Skoll πρόσφατα ολοκλήρωσε μια ταινία μικρού μήκους πάνω στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Είναι μια μεγάλη επισκόπηση της προόδου που σημειώθηκε τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Ξεκινάει με τον Mohammad Yunus και εμπεριέχει συνεντεύξεις με διάφορους κοινωνικούς επιχειρηματίες και άλλους σε αυτό το πεδίο, όπως η Sally Osberg του ιδρύματος Skoll Foundation, ο Bill Drayton της Ashoka, η Jacqueline Novogratz της Acumen Fund, ο John Elkington της Volans, και ο συγγραφές David Bornstein.

Το ίδρυμα Skoll Foundation ιδρύθηκε το 1999 από τον Jeff Skoll. Ο στόχος ήταν να ακολουθήσει το όραμά του για έναν αειφόρο κόσμο ειρήνης και ευημερίας. Μ επικεφαλής την διευθύνοντα σύμβουλο Sally Osberg από το 2001, η αποστολή του ιδρύματος είναι οδηγήσει σε αλλαγές μεγάλης κλίμακας επενδύοντας, επικοινωνώντας, και γιορτάζοντας τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τους πρωτοπόρους που τους βοηθούν να λύσουν τα πιο πιεστικά προβλήματα του κόσμου. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες είναι οι παράγοντες αλλαγής της κοινωνίας, οι δημιουργοί των καινοτομιών που διαταράσσουν την παρούσα κατάσταση και μεταμορφώνουν τον κόσμο προς το καλύτερο. Αναγνωρίζοντας τους ανθρώπους και τα προγράμματα που ήδη φέρνουν θετικές αλλαγές στον κόσμο, τους ενδυναμώνουμε να επεκτείνουν την εμβέλεια τους, να εμβαθύνουν το αντίκτυπό τους κα ουσιαστικά να βελτιώσουν την κοινωνία.

BETTER GLOBE: CROWDFUNDING TREE PLANTING IN AFRICA FOR SOCIAL CHANGE

Το βίντεο κινουμένων σχεδίων παρακάτω μιλάει για μια νέα στρατηγική φύτευσης δέντρων ξερής γης για τη μείωση της φτώχιας στην ανατολική Αφρική μέσω crowd funding. Η στρατηγική αυτή στήθηκε από μια εταιρία την Better Globe Trees ( https://www.BetterGlobeTrees.com ). Είναι δυνατόν να υποστηριχθεί η πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη της Better Globe μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και μιας μορφής επένδυσης κοινωνικού αντικτύπου. Οι πελάτες της Better Globe αγοράζουν δέντρα και σχεδιασμένα πακέτα δωρεάς για την μεγιστοποίηση κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου στην ανατολική Αφρική δίνοντας παράλληλα μακροχρόνιο κέρδος για αντάλλαγμα.

Παρουσιάζονται επίσης κάποιες στρατηγικές που χρησιμοποιεί η Better Globe με σκοπό να βοηθήσουν φτωχούς αγρότες και τις οικογένειες τους από τη φτώχεια. Το πρώτο μήνυμα είναι να μάθεις πως ο ένας μπορεί να βοηθήσει να κάνουμε μια αλλαγή και να μάθει γιατί η δενδροφυτεύση είναι κρίσιμη για την διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και της παραγωγής τροφής σε πολλές Αφρικανικές χώρες.

Τηρώντας αυτή την έννοια, είναι πιθανό να παρέχονται δουλείες, εκπαίδευση, νερό, μικροχρηματοδότηση, και μείωση της ερημοποίησης ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και έσοδα. Αυτό είναι το όραμα της Better Globe όσο αναφορά της αειφόρο ανάπτυξη μέσω κοινωνικής επιχειρηματικότητας και επιδράσεις στις επενδύσεις. Είναι επίσης πιθανό να προσφέρεις δίνοντας δέντρα ως δώρα. Κάθε δέντρο έρχεται με μια εγγύηση επιστροφής των €208.25 στον ιδιοκτήτη του δέντρου.

Κοινωνικοί Επιχειρηματίες πληρώνουν δίκαιες Τιμές: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα (SOCIAL ENTREPRENEUR PAYS A FAIR PRICE: WOMEN ENTREPRENEURS)

Η Pui fung Leung έχει μια αποστολή να καταστήσει το εμπόριο πιο δίκαιο. Είναι μια κοινωνική επιχειρηματίας που πληρώνει τους γεωργούς μια δίκαιη τιμή για τις καλλιέργειες τους, τις οποίες χρησιμοποιεί για να φτιάξει ποτά και σνακ. ‘’Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να παίρνεις ρίσκα. Όπου υπάρχουν ρίσκα, υπάρχουν και ευκαιρίες.’’ Η Pui fung Leung είναι η ιδρυτής ενός οργανισμού με την επωνυμία Fair Taste www.fairtaste.com

Βασικά μηνύματα μέσα στο βίντεο:

 1. Πρέπει να είσαι γενναία προκειμένου να ξεκινήσεις μια επιχείρηση.
 2. Πρέπει να είσαι αποφασισμένος γιατί θα αντιμετωπίσεις πολλές προκλήσεις, αλλά είναι φυσιολογικό.
 3. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις ρίσκα.

Κάποιες εσωτερικές πληροφορίες για την Fair Taste, με μια αναφορά στην βασική τους αξίας:

Ο κόσμος μας συμπεριφέρεται σαν μια συλλογικότητα δυναμικών διασυνδεδεμένων συστημάτων. Η χειραγώγηση είναι κάτι που σίγουρα θα προκαλέσει επιπτώσεις σε κάτι άλλο. Η υπερ-εκμετάλλευση των πόρων έχει καταστήσει την ‘βιωσιμότητα’ λέξη κλειδί στη γενιά μας.

Εμείς, στην Fair Taste, πιστεύουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί με την αποκατάσταση της κοινωνικής ισότητας και την ισορρόπηση του περιβάλλοντος, και η προτεραιότητα που πρέπει να δίνεται στις ανάγκες των φτωχών του κόσμου για να δημιουργήσουμε ένα κόσμο καλύτερο και πιο δίκαιο. Σε αντάλλαγμα, οι παραγωγοί έχουν την ικανότητα να φροντίσουν τις φάρμες τους και να ζήσουν σε αρμονία με τη φύση. Οι καταναλωτές, μπορούν να ψηφίσουν με την κατανάλωση ενέργειας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον έτσι ώστε νε εξακολουθούν να υπάρχουν επαρκείς πόροι για τις μελλοντικές μας γενιές.